อัตราค่าบริการ

รถ Toyota Alphard 5+1 ที่นั่ง

ค่าเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

เช่า 1 – 6 วันราคา7,000บาท ต่อวัน
เช่า 7 – 10 วันราคา6,500บาท ต่อวัน
เช่า 11 วันขึ้นไปราคา6,000บาท ต่อวัน

ค่าเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ เดินทางต่างจังหวัด

เช่า    ราคา 8,000 บาท ต่อ วัน

 

เงื่อนไขการบริการ

  • ราคาค่าเช่ารถไม่รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเดินทาง
  • ระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง (จะเริ่มนับจากเวลาไหนขอวันก็ได้)
  • อัตราค่าล่วงเวลา 300 บาทต่อชั่วโมง
  • หากมีการเดินทางไปต่างจังหวัด และทางลูกค้าไม่มี อาหารและที่พักให้กับพนักงานขับรถ ทางทีมงานขอเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานขับรถอีก 800 บาทต่อคืน
  • จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 5 ท่าน
  • มัดจำค่าบริการรถเช่าล่วงหน้า 30% ของยอดเงินทั้งหมด
  • การยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ได้ชำระเงินมัดจำการจองแล้ว หากท่านยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ทางทีมงานยินดีคืนเงินมัดจำให้กับท่าน แต่หากยกเลิกน้อย กว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางทีมงานของสงวนสิทธ์การคืนเงินมัดจำ
  • การยกเลิก หรือลดจำนวนวันระหว่างการใช้งาน ทางทีมงานขอคิดค่าเช่ารถเต็มจำนวนตามที่ได้ตกลงกันไว้ในเอกสารใบเสนอราคา

**ราคาค่าเช่ารถรายเดือน และรายปี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-232-4449, 02-722-1335